Logo střediska Teiresiás

Volba jazka rozbalena

menu
  • O hybridní knize

O hybridní knize

Hybridní kniha je elektronický dokument se synchronizovaným multimediálním obsahem. Obsahuje text, může obsahovat zvukový i obrazový (video) záznam. Všechna tato média mohou být vzájemně synchronizována. Tato synchronizace umožňuje také využít rozšířených možností navigace v obsahu dokumentu.