Logo střediska Teiresiás

Volba jazka rozbalena

menu

19.08.2014

Každá stránka tohoto webu obsahuje následující části:

  • Nadpis
  • Popis sekce (volitelně)
  • Obsah článku (volitelně)
  • Seznam hlavních článků (volitelně)
  • Seznam témat (volitelně)
  • Seznam ostatních článků odkazovaných z aktuální stránky (volitelně)
  • Permanentní články/odkazy sekce (volitelně)
  • Permanentní odkazy webu
Většina stránek by měla obsahovat především text konkrétního příspěvku/článku. "Permanentními" odkazy se myslí ty odkazy, které by měly být přístupné v rámci celé sekce, příp. v rámci celého webu.

Hierarchické uspořádání webu, z něhož se odvozuje i uspořádání každé webové stránky, je kompletně popsáno v souboru web.xml, kde je možné jej také editovat. Nicméně samotná data o struktuře se přenášejí do databáze, odkud je skripty běžící na webu také čerpají

Jednotlivé články jsou uloženy v samostatných souborech ve formátu HTML, sdílejí společný stylopis a jejich zápis a uspořádání podléhá tudíž jistým pravidlům.