Logo střediska Teiresiás

Volba jazka rozbalena

menu

24.09.2014

Koncepce

Koncepce tohoto webu vychází z předpokladu, že by se měl stát portálem pro zveřejňování jak "trvalých", tak "dočasných" příspěvků, tj. jednak základních (neměnných, nebo jen málo se měnících) informací o HK, dokumentech, knihovně atd., jednak aktuálních zpráv - nové knihy, nové aplikace, updaty, akce atd. Na praktické rovině se tato koncepce projevuje v uspořádání webové stránky (na webu je prakticky jen jeden typ stránky, ovšem z řadou možností uspořádání).

Uspořádání aktuální stránky vzniká automaticky z jejího obsahu, tj. jde-li o stránku s textem příspěvku, obsahuje zpravidla jen tento text a "všudypřítomné" odkazy (a samozřejmě záhlaví a zápatí). Jde-li o vstupní stránku sekce či podsekce, obsahuje zpravidla popis sekce, seznam hlavních a vedlejších článků a, obsahuje-li sekce ještě nějaké podsekce, pak i seznam témat odpovídajících náplni těchto jednotlivých podsekcí.

Rozložení stránky

Každá stránka může obsahovat následující prvky:

 • záhlaví
 • popis sekce
 • seznam hlavních příspěvků
 • seznam témat
 • seznam ostatních příspěvků
 • seznam "všudypřítomných" odkazů
 • zápatí

Záhlaví a popis sekce

Záhlaví stránky obsahuje nadpis příspěvku nebo název tematické skupiny ("sekce" webu). Krátký text s popisem aktuální oblasti webu se zobrazuje hned pod nadpisem/názvem sekce.

Seznamy témat a příspěvků

Stránka může zobrazovat 3 typy seznamů - seznam hlavních článků (vztahujících se neoddělitelně k náplni aktuální sekce), seznam témat - je-li sekce ještě rozdělená na podsekce, odpovídají tyto podsekce jednotlivým tématů zveřejněným v seznamu témat- a seznam ostatních příspěvků - ten zobrazuje všechny ostatní články s platným datem, které se vztahují k aktuální sekci.

"Všudypřítomné odkazy"

Je více druhů odkazů, které se shodně zobrazují na většině stránek webu - např. odkazy na instituce (MU, Středisko Teiresiás), odkazy na jiné součásti webu (kontakty), odkazy "servisní" - tisk atd. "Všudypřítomné" odkazy na příspěvky, jsou-li takové, se zobrazují na konci seznamu ostatních příspěvků; ostatní odkazy se zobrazují většinou v zápatí stránky.

Struktura příspěvků

Příspěvky mohou být několika typů:

 • popis sekce - text vložený do stránky jako "úvodní slovo" k atkuální oblasti webu
 • odkaz umístěný na všech stránkách - příspěvek dosažitelný z jakékoli stránky webu
 • odkaz umístěný před seznamem témat - "hlavní" článek sekce ("hlavních" článků může být neomezené množství)
 • odkaz umístěný za seznamem témat - "ostatní" článek sekce (těch může být také neomezené množství

Odkazy umístěné před seznamem témat se řadí podle "váhy" (viz níže), odkazy v seznamu ostatních článků se řadí podle data zveřejnění.

Váha příspěvku

Ručně lze nyní váhu nastavit pouze v souboru web xml vyplněním číselné hodnoty u elementu "vaha". To ale není nutné, neboť administrační systém HK umožňuje přesunutí článku "nahoru", tedy na začátek seznamu; odkazy lze tedy uspořádat tak, že je postupně posouváme nahoru v opačném pořadí, než v jakém se mají zobrazit na stránce.

Do budoucna je plánováno přehledné rozhraní pro nastavení váhy, lépe řečeno pro ruční pozicování článků (a další funkce, jako mazání, přesouvání mezi sekcemi atd.).

Vkládání a správa obsahu

Web HK obsahuje on-line editor HTML, umožňující komplexní správu obsahu - editaci textu, přiřazování stylů, vkládání obrázků, tabulek, přímou editaci html kódu příspěvků atd. Součástí stránky editoru je i jednoduchý administrační systém sloužící k umístění článku do sekce a k umíatění odkazů na příspěvek na požadovanou pozici na stránce.

Stránku s editorem lze zobrazit dvěma způsoby:

 1. odkazem "přidat" (pod seznamem ostatních článků),
 2. odkazem "upravit" umístěným pod každým článkem (v případě přihlášeného uživatele s právem vkládání/úpravy příspěvků).

Má-li přihlášený uživatel právo vkládat či upravovat příspěvky, zobrazují se mu odkazy "přidat" (pod seznamem témat a pod seznamem ostatních článků) a odkaz "upravit" na konci každého příspěvku.

Administrativa příspěvků

Na stránce editoru je v horní části formulář pro zápis základních metadat k příspěvku a pro jeho umístění na požadovanou pozici. Tento fromulář má následující položky:

 • Název - název příspěvku, který se objeví jako hlavní nadpis stránky, položka je povinná; pozor: v samotném těle textu už se název (nadpis 1) nevyplňuje (mělo by to za následek jeho zdvojení);
 • Autor - jméno autora;
 • Umístit nahoru - posune odkaz na příapěvek nahoru v cílovém seznamu;
 • Ppublikováno - datum publikace na webu; není-li vyplněno, považuje se za datum publikace datum vytvoření, je-li vyplněno, článek bude zveřejněn k tomuto datu a toto datum také bude zobrazeno v záhlaví článku.
 • Platné do - nastavuje platnost příspěvku, po jejímž uplynutí bude příspěvek skryt;
 • odkaz Archivovat - provede okamžitou archivaci (skrytí) příspěvku;
 • Umístění (okdaz na všech stránkách, text článku na stránce, před seznamem témat, za seznamem témat) - viz výše kapitolu Struktura příspěvků Struktura příspěvků
 • Skupina - umístění článku v tematické skupině.

Editace příspěvku

Použitý editor (CKEditor) umožňuje vcelku komplexní editaci HTML. Zobrazované nabídkové lišty jsou plně konfigurovatelné. Pro vkládání obrázků je doplněn modul umožňující upload souborů na server a následné komfortní vyhledávání na serveru - ten se zobrazí po kliknutí na ikonku pro vložení obrázku v nástrojové liště a následném kliknutí na tlačítku "Vybrat na serveru" v objevivším se formuláři. Zde pak lze uploadovat obrázky tlačítkem Nahrát.

Sazba HTML

Editor příspěvků sdílí styly webu, takže by měl zobrazovat obsah v maximální souhře s cílovým zobrazením. Zároveň bude umožněno doplňovat další styly, které se nevztahují přímo k elementům a nelze je tudíž aplikovat pouze vybráním typu elementu - takové styly se pak zobrazí ve výběrovém seznamu "Styl", který ja zatím nedostupný.

Rozšířená správa obsahu

Systém zatím neumožňuje mazání příspěvků. Toho lze nicméně dosáhnout smazáním názvu příspěvku při jeho editaci (tím zmizí odkaz na příspěvek ze seznamu článků), příp. násl. smazáním jeho těla, čímž samozřejmě zmizí inkriminovaný text ze serveru (zůstane prázdný HTML soubor).

Je v plánu vytvořit přehledný manager příspěvků a témat, který umožní veškeré databázové i souborové operace potřebné k jejich administraci.