Logo střediska Teiresiás

Volba jazka rozbalena

menu

Hybridní kniha – Uživatelská příručka

18.09.2014

aktualizováno: 18. 3. 2014

O hybridních knihách

Hybridní kniha umožňuje práci s obsahem dokumentu v různé multimediální podobě. Dokument zpravidla obsahuje elektronický text a jeho zvukovou nahrávku, resp. jeho překlad do znakového jazyka ve formě videonahrávky. Jednotlivá média lze sledovat odděleně nebo souběžně; souběžné - synchronní - sledování je výhodné zejména, má-li obsah některého média rozšiřující či upřesňující charakter vůči obsahu média jiného (např. písemná a mluvená forma cizojazyčných textů). Preference ve způsobu procházení dokumentu ovšem zůstávají na uživateli.

Jednotlivé obsahové stopy lze také libovolně zobrazovat či skrývat, a to i během synchronizovaného procházení dokuzmentu - to umožňuje nživateli nastavit si v jakémkoli okamžiku ideální uspořádání sledovaného obsahu. Pokud uživatel spustí přehrávání některé z multimediálních stop, text dokumentu, je-li zobrazen, se posouvá podle toho, na jaké pozici se nachází aktuální multimediální stopa. Synchronizace probíhá skokově (větěinou po odstavcích) a příslušná pasáž textu je vždy zvýrazněna.

Navigační funkce prohlížeče hybridních knih umožňují rychlou navigaci po zmíněných úsecích - ty se nazývají fráze - a po jednotlivých nadpisech kapitol, příp. jiných úsecích podle uspořádání dokumentu. Navigační i další ovládací prvky jsou dostupné rovněž z klávesnice počítače.

Osnova dokumentu je zobrazena jako stromový seznam odkazů na jednotlivé kapitoly. Osnovu lze rovněž podle potřeby zobrazit či skrýt.

Rychlý start

 1. Zobrazte katalog,
 2. vyberte nebo vyhledejte požadovaný titul,
 3. klikněte na název požadovaného titulu.
 4. Zobrazí se stránka „Právě čtu“.
 5. Nyní můžete spustit automatické čtení: vyhledejte tlačítko „Spustit“ (dole uprostřed obrazovky).
 6. Můžete také procházet text pomocí seznamu nadpisů: zobrazte osnovu knihy odkazem osnova (vlevo dole).

Součásti aplikace

Aplikace Hybridní kniha sestává z několika oblastí:

 • titulní stránka
 • katalog publikací
 • stránka Právě čtu
 • knihovnička
 • obsluha uživatelských účtů
 • nastavení

Záhlaví a zápatí

Záhlaví všech stránek tohoto webu obsahuje

 • logo Hybridní knihy - slouží jako odkaz na titulní stránku tohoto webu
 • logo střediska Teiresiás - slouží jako odkaz na webové stránky střediska Teiresiás
 • informaci o přihlášeném uživateli
 • tlačítko pro přihlášení/odhlášení uživatele
 • tlačítko pro výběr jazyka prostředí

Zápatí obsahuje informaci o autorských právech vztahujících se k tomuto webu.

Úvodní stránka

Podoba titulní stránky se liší podle toho, jste-li přihlášeni, nebo ne.

Nepřihlášený uživatel má k dispozici základní informaci o tom, co je Hybridní kniha a co nalezne na tomto webu, odkazy na katalog a tuto nápovědu. V dolní části stránky jsou k dispozici aktuální informace ve stručné podobě. Základní informace jsou k dispozici ve všech jazycích podporovaných aplikací, včetně jazyků znakových.

Přihlášený uživatel má k dispozici odkazy do základních oblastí webu:

 • Rozečteno - zobrazí posledně čtený dokument na stránce Právě čtu.
 • Katalog - zobrazí katalog publikací.
 • Nápověda - zobrazí tuto nápovědu.
 • Nastavení - zobrazí stránku uživatelského nastavení.

V obou případech (přihlášený i nepřihlášený uživatel) je v dolní části stránky zobrazen pruh novinek.

Katalog

Katalog zobrazuje kompletní nabídku publikací ve formátu Hybridní kniha nebízených k on-line čtení.

Prvky katalogu

Stránka katalogu obsahuje následující oblasti:

 • vyhledávací oblast
 • oblast výsledků vyhledávání

Vyhledávací oblast obsahuje vyhledávací pole fulltextového vyhledávání a tlačítko Hledat.

Oblast výsledků vyhledávání zobrazuje položky katalogu v abecedním řazení. Položka katalogu obsahuje:

 • název publikace
 • zkrácený výpis tiráže
 • tlačítko Číst
 • tlačítko Přidat do knihovničky

Ve výchozím zobrazení jsou v katalogu zobrazeny všechny dostupné položky.

Vyhledávání v katalogu

Katalog lze prohledávat prostřednictvím fulltextového vyhledávání.

Zadejte hledané slovo nebo více slov a stiskněte enter nebo tlačítko Hledat. Zobrazí se výpis všech titulů, jejichž název nebo jméno autora obsahuje jedno či více hledaných slov.

Poznámka: Ve výchozím zobrazení (pokud nepoužijete fulltextové vyhledávání) jsou v katalogu zobrazeny všechny tituly.

Výběr titulu z katalogu

 1. Vyhledejte na stránce požadovaný titul.
 2. Klikněte na tlačítko Přidat do knihovničky, jestliže si chcete dokument odložit k pozdějšímu čtení.
 3. Klikněte na název dokumentu nebo na tlačítko číst.
 4. Zobrazí se stránka Právě čtu, kde můžete dále s dokumentem pracovat.

Knihovnička

(…bude doplněno…)