Logo střediska Teiresiás

Volba jazka rozbalena

menu

Jak funguje hybridní kniha

16.09.2014

Původní text publikace je virtuálně rozčleněn na malé úseky – většinou odstavce. Tím vzniknou tzv. navigační uzly (nacházejí se na počátku každého úseku). Tyto navigační uzly tvoří stromovou strukturu, kterou lze následně využít k navigaci v obsahu dokumentu. Úroveň daného uzlu ve stromové struktuře je dána tím, jedná-li se o počátek odstavce základního textu, nebo nadpisu; jde-li o nadpis, zařadí se příslušný uzel do stromové struktury na úroveň odpovídající úrovni tohoto nadpisu.

Synchronizace textu s dalšími médii – video, zvuk – se rovněž odehrává prostřednictvím navigačních uzlů; každé další médium je, stejně jako text, rozčleněno na vzájemně si odpovídající úseky, které pak lze, díky synchronizovanému procházení, sledovat i současně, i když účelem hybcirní knihy je spíše využívat další multimediální stopy k upřesnění textové informace, resp., řečeno obecněji, každé médium svým zúůsobem doplňuje jiné médium – zvuková nahrávka doplňuje text; videonahrávka doplňuje původní text o překlad do znakového jazyka neslyšících.