Logo střediska Teiresiás

Volba jazka rozbalena

menu

Funkce a technologie

16.09.2014

Technologie hybridní knihy

Typ publikace: elektronický dokument se synchronizovaným multimediálním obsahem

Média

 • text ve formátu HTML
 • video ve formátu MPEG-4
 • zvuk ve formátu MP3

Obvyklé využití médií

 • elektronický text - původní text publikace
 • video - překlad textu do znakového jazyka neslyšících
 • zvuk - původní text namluvený nativním interpretem

Vrstvy

Dokument hybridní knihy může obsahovat prakticky neomezený počet obsahových vrstev, většinou se ale využijí pouze dvě, a to hlavně v textové stopě. Kromě základního (původního) obsahu mohou jednotlivé vrstvy obsahovat doplňkový obsah usnadňující získání aktuální informace; je-li např. součástí textu graf nebo schéma, jedná se o struktury primárně nedostupné zrakově postiženému uživateli. Pro jejich zpřístupnění lze pak využít další vrstvu, která bude na místě grafu/schématu obsahovat tabulku nebo textový popis, tudíž struktury dostupné nevidomému pomocí asistivní technologie. Ostatní uživatelé, kteří takovou interpretaci obsahu nevyužijí, nebudou prostě takovou vrstvu zobrazovat, čímž se zachová komfort pro obě tyto skupiny uživatelů.

Funkční specifikace

Dokument hybridní knihy se skládá ze záznamových stop; tyto stopy jsou vzájemně synchronizovány, tzn. obsahují odpovídající navigační uzly, v nichž se jejich obsah přesně stýká1.

Navigace v dokumentu

Díky hierarchicky uspořádaným navigačním uzlům lze v dokumentu navigovat nejen mezi sousedícími uzly, nýbrž lze využít i navigaci v určitých úrovních (např. z nadpisu úrovně 1.1 lze přímo přejít na nadpis úrovně 1.2, přestože mezi těmito nadpisy se nacházejí ještě nadpisy 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3). Úseky mezi sousedícími navigačními uzly se nazývají fráze

Možné navigační kroky v hybridní knize

 • začátek aktuální/předchozí/následující fráze
 • začátek aktuální/předchozí/následující kapitoly
 • začátek předchozí/následující kapitoly téže úrovně

Pro přímou navigaci na začátek konkrétní kapitoly slouží smostatně zobrazovaná osnova dokumentu.

Čtecí funkce

Hybridní knihu lze číst jako vícestopé médium s využitím synchronizace jednotlivých stop. To ale není výchozím záměrem a neodpovídá to ani potřebám běžných uživatelů – ti totiž vždy upřednostňují jediné médium a další využívají jako doplňkové; např. nevidomý uživatel bude sledovat primárně zvukovou stopu a v případech nejasností se podívá do textu. Neslyšící naproti tomu dá dejme tomu přednost videostopě a spomocí textu bude upřesňovat nejasná místa překladu, nebo v něm bude sledovat vizualizaci popisovaných dat (tabulky, grafy atd.).

Hybridní kniha nabízí různé možnosti čtení, resp. přehrávání:

 • plynulé (nepřetržité) čtení s možností výběru sledovaného média
 • čtení vybrané pasáže s výběrem požadovaného média
 • přepínání mezi aktuálním médiem "za chodu"
 • zobrazování/skrývání jednotlivých médií v rámci nastavení dokumentu nebo za chodu

Poznámky

1Poznámka: Mezi navigačními uzly se obsah již dále nesynchronizuje. V praxi to znamená, že zvuková a obrazová stopa si zcela průběžně neodpovídají, což je dáno tím, že videostopa je překladem textu a nikoli zvukové stopy; je tudíž vytvořena samostatně, s větším ohledem na přesnost přenášené informace.