Logo střediska Teiresiás

Volba jazka rozbalena

REGISTRACE
PROČ A JAK SE REGISTROVAT?

Web Hybridní kniha a publikace v něm zveřejněné jsou součástí Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky MU. Přístup k obsahu se tedy řídí provozními podmínkami této knihovny.

Publikace, které knihovna nabízí, jsou připravovány na základě § 38 zákona č. 121/2000 Sb. (Zákon o právu autorském, resp. Licence pro zdravotně postižené) - jsou tedy určeny uživatelům s takovým zdravotním postižením, které znemožňuje práci s běžnými typy dokumentů. Není tomu tak ovšem v případě všech publikací, proto část knihovny může sloužit i ostatní veřejnosti.
REGISTRACE SE NABÍZÍ DVOJÍHO TYPU:

Jste–li již do Univerzitní knihovny střediska Teiresiás registrováni, další registrace není zapotřebí - k přihlášení použijte své běžné autorizační údaje.

REGISTRACE ZÁKLADNÍ

Umožňuje uložení uživatelského nastavení prostředí webu hybridní knihy

Nabízí správu rozečtených publikací (služba Knihovnička)

Dovoluje přístup pouze ke zcela veřejně přístupným publikacím

Je možné ji provést jednoduše on–line

Všechna pole jsou povinná!REGISTRACE PLNÁ

Umožňuje totéž co registrace základní.

+ dovoluje přístup ke všem publikacím!

Vyžaduje fyzické dodání dokumentů dokládajících příslušné zdravotní postižení (např. kopie průkazu ZTP, ZTP/P apod.) a vlastnoručně podepsaný souhlas s podmínkami (ne)šíření poskytovaných elektronických zdrojů:


Uvedené dokumenty prosím posílejte na adresu:

Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Masarykova univerzita

Komenského náměstí 2

602 00 Brno