Logo střediska Teiresiás

Volba jazka rozbalena

no video
Tato kniha nemá video
no audio
Tato kniha nemá audio
Mute on - fade Mute off - fade

Alexandr Zvonek

Tandemy

titulní obrázek

MU, Brno 2015

1. Jízda na tandemovém kole špatně

Na tomto videu je ukázka chybného provedení jízdy na tandemovém kole. Pilot i nevidomý jezdec nešlapou pravidelně, ale trhavě a jejich šlapání není synchronizováno. To se v konečném důsledku projeví jak ve špatné ergonomii a nízké efektivitě jízdy, tak i zvýšením rizika pádu.

2. Jízda na tandemovém kole správně

Na tomto videu je ukázka správného provedení jízdy na tandemovém kole. Pilot i nevidomý jezdec šlapou synchronizovaně, efektivita šlapání se tedy zvyšuje - dosahujeme rychlejší jízdy s menší námahou.

3. Montáž a demontáž předního kola

Na tomto videu je ukázka videa montáže a demontáže předního kola s využitím pomoci nevidomého jezdce.

4. Montáž a demontáž zadního kola

Na tomto videu je ukázka videa montáže a demontáže zadního kola s využitím pomoci nevidomého jezdce.

5. Nasazení spadlého řetězu, zadní řetěz

Na tomto videu je ukázka nasazení zadního řetězu za asistence nevidomého spolujezdce.

6. Nasazení spadlého řetězu, spojovací řetěz

Na tomto videu je ukázka nasazení spojovacího řetězu za asistence nevidomého jezdce.

7. Nastavení výšky sedla v posedu na kole

Na tomto videu je ukázka, jak nastavit sedlo, jestliže jezdec sedí na kole.

8. Nastavení výšky sedla rukou

Na tomto videu je ukázka, jak můžeme nastavit sedlo rukou.

9. Obrácení kola, spolupráce pilota a jezdce

Na tomto videu je ukázka obrácení tandemového kola za pomoci jezdce.

10. Otáčení tandemového kola za jízdy špatně

Na tomto videu je ukázka chybného zabočení kola za jízdy v důsledku malého nájezdu, který způsobí kolizi a následně přeruší jízdu.

11. Otáčení kola za jízdy správně

Na tomto videu je ukázka správného zabočení kola za jízdy. Je zde kladen důraz na větší nájezd do oblouku.

12. Průjezd zatáčkou špatně

Na tomto videu je ukázka chybného průjezdu zatáčkou, který je způsoben rychlým vjezdem do ní a následným nezvládnutím vykroužení oblouku.

13. Průjezd zatáčkou správně

Na tomto videu je ukázka správného vjetí do zatáčky s přiměřenou rychlostí a s následným vykroužením oblouku.

14. Rozjíždění tandemového kola špatně

Na tomto videu je ukázka špatného rozjíždění kola, pilot nedává správně a včas pokyny, které jsou důležité pro rozjetí.

15. Rozjíždění tandemového kola správně

Na tomto videu je ukázka správného rozjíždění kola, kde pilot dává včas správné pokyny, které jsou nezbytné pro rozjezd.

16. Signalizace změny směru jízdy

Na tomto videu je ukázka, jakým způsobem tandemové kolo signalizuje změnu směru jízdy. Pilot ve vhodný okamžik dá pokyn jezdci, ten následně zvedne paži a ukáže směr, kterým pojedou.

17. Používání nášlapných pedálů

Na tomto videu je ukázka nasazení a vysunutí nášlapných pedálů.

18. Vedení tandemového kola špatně

Na tomto videu jsou zobrazeny špatné způsoby vedení kola. Pilot a jezdec nejsou v zákrytu a pilot si nevšímá, co se děje za ním.

19. Vedení tandemového kola správně

Na tomto videu je zobrazeno, jak správně vést tandemové kolo. Pilot s jezdcem jsou v zákrytu, pilot má přehled o situaci za ním.

20. Výměna píchlé duše

Na tomto videu je ukázka, jak vyměnit píchlou duši. Pilot opět aktivně zapojuje nevidomého jezdce.

21. Zastavení tandemového kola špatně

Na tomto videu je ukázka špatného zastavení kola. Pilot včas neinformuje nevidomého jezdce o zastavení, ten zastavení neočekává, následkem čehož může dojít ke zranění.

22. Zastavení tandemového kola správně

Na tomto videu je ukázka správného zastavení kola. Pilot jezdce včas informuje o zamýšleném zastavení kola.

Circle